Csillagfutás
Bujtosi Városliget – 2024. 04. 20.
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A Csillagfutáson résztvevők, azaz a benevezett indulók elfogadják a részvételi szabályzatban
foglaltakat, azaz mindenki a saját felelősségére indul a megmérettetésen.
Nevezésemmel kijelentem, hogy a rendezvényen saját, szabad akaratomból veszek részt és
tudomásul veszem, hogy a futás során esetlegesen bekövetkező balesetekért illetve személyes
tárgyaimban keletkező károkért a Csillagfutás szervezői felelősséget nem vállalnak.
Kijelentem, hogy a Bujtosi Városliget növény- és állatvilágára fokozottan vigyázok, tudomásul
veszem, hogy tilos a károkozás.
Kijelentem, hogy a Csillagfutás szolgáltatásait saját felelősségemre rendeltetésszerűen
használom.
Amennyiben nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a szolgáltatásokat, és ezáltal
sérülést és egyéb kárt okozok magamban vagy másban, úgy a verseny szervezőjével szembeni
kártérítési igényem kizárt.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem
állok.
Tudomásul veszem, hogy a program vis maior helyzet miatt (BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által meghatározott narancssárga jelzés életbe lépésével) elmaradhat.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem,
megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget
vállalok arra, hogy ezen követelményeket betartatom.
Személyes adataim megadásával hozzájárulok azok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez.
A rendezők fenntartják a jogot, hogy a Csillagfutás résztvevőiről és nézőkről készített fotót és
videó filmet készítsenek, melyeket a szervezők szabadon felhasználhatnak reklám és egyéb
kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők
ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
A nevezés leadását követően, részvétel hiányában a részvételi díjat nem áll módunkban
visszatéríteni.